Integritetspolicy – Olsonic AB
Senast uppdaterad 2020-12-18

Introduktion
Detta dokument förklarar hur vi samlar in, lagrar, skyddar och använder personuppgifter. Med begreppet
personuppgift syftar vi till upplysningar som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Exempel på
personuppgifter kan vara namn, adress, e-mailadress, telefonnummer och personnummer. Begreppet
behandling syftar till allt det som personuppgifterna används för. Exempel på behandlingar är insamling,
registrering, lagring, samkörning och radering.
Att hålla dina personuppgifter trygga och säkra är viktigt för oss. Skulle du ha några funderingar eller frågor
gällandes denna policy är du välkommen att maila oss på info@olsonic.se.
Olsonic.se uppdaterar emellanåt denna integritetspolicy. När detta sker ändras datumet för ”senast
uppdaterad” högst upp på förstasidan av integritetspolicyn. Om väsentliga förändringar genomförts i
integritetspolicyn kommer olsonic.se att meddela detta genom att placera ett tydligt meddelande på
webbplatsen och eventuellt meddela dig per e-post. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna
policy för att hålla dig informerad om hur vi hjälper till att skydda din information.
Genom att använda vår webbplats godkänner du till denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

• Olsonic AB
• Org nr. 556180-0771
• Kronogårdsgatan 3, 431 33 Mölndal

Var lagras och behandlas dina uppgifter?

Olsonic AB strävar efter att alltid lagra dina uppgifter inom EU/ESS.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de person- och företagsuppgifter som du uppger på denna
webbplats inte föras vidare utanför www.olsonic.se och dess kontrollerade dotterbolag och närstående bolag
utan ditt tillstånd.

Webbplatsen www.olsonic.se kan komma att lämna ut dina person- och företagsuppgifter om lagen så
kräver, eller om www.olsonic.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att:

• a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättslig beslut som delgivits Olsonic AB eller
webbplatsen
• b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Olsonic AB och webbplatsen
• c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av
www.olsonic.se:s tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten

Vilken information samlar vi in och hur behandlar vi den?

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen, som att genomföra ett köp, måste du registreras
som ”Ny Kund”. I samband med detta skapas en ”Inloggning” till ”Mina uppgifter” och ”Mina beställningar”.
När ett konto skapas efterfrågas en viss information som krävs för att leverans och betalning ska kunna
genomföras. Information som insamlats kan komma att kombineras med information som erhållits från andra
tjänster och företag.

På ditt konto kan du logga in för att lägga en ny beställning, se över tidigare köp, spara favoritprodukter, hitta
fakturor/kvitton samt redigera dina uppgifter. Vi uppmanar dig att skapa en stark lösenordskombination med
stora och små bokstäver, siffror och symboler och inte dela med dig av ditt lösenord till någon annan. Om du
skulle ge ut lösenordet så kan du förlora din kontroll över de personuppgifter som finns där och ådra dig
skyldigheter för de åtgärder som vidtagits. Skulle detta ske ber vi dig därför att kontaka oss så fort som
möjligt för att informera om detta samt byta lösenord till kontot.

Uppgifterna lagras så länge du har ett konto hos oss. Du kan närsomhelst kontakta oss för att avsluta ditt
konto och få dina uppgifter raderade.

Vid ett köp
De uppgifter som efterfrågas för att kunna administrera, hantera och genomföra ett köp är:

• Namn
• Organisations- eller personnummer
• Kontaktinformation (adress, e-post och telefonnummer)
• Faktureringsadress
• Betalningsinformation
• Köpinformation (vilka produkter som beställts)
De behandlingar som görs i samband med ett köp är identifikation, leverans, hantering av betalning,
kreditkontroll, adresskontroll och eventuell hantering av reklamations- eller garantiärenden.

Olsonic AB sparar aldrig ditt kreditkortsnummer och använder omfattande säkerhetsteknik och processer för
att skydda uppgifterna från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. När vi överför konfidentiell
information (till exempel kreditkortsnummer) via internet, skyddas den med kryptering av
säkerhetsprotokollet SLL (Secure Socket Layer).

Denna insamling och behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet.

Kundtjänstärenden
För att kunna hantera kundtjänstärenden behandlar vi vissa personuppgifter. Detta gäller när du ställer en
fråga till kundtjänst genom telefon, mail, frågeformulär eller sociala medier. Vi behöver i vissa fall uppgifter
för att kunna identifiera kundkonto och order.

De uppgifter som kan komma att behandlas är:

• Namn
• Organisations- eller personnummer
• Ordernummer- eller kundnummer
• Kontaktinformation
• Ärendehistorik
• Orderhistorik
• Teknisk information (exempelvis serienummer)
Denna behandling har laglig grund i vårt och kundens berättigande intresse. Lagringen av dessa uppgifter
gäller till dess att ärendet är avslutat.

Marknadsföring
Vi behandlar kunduppgifter för att analysera och hantera statistik. Detta för att kunna skapa och erbjuda
relevanta erbjudanden till dig gällandes våra produkter och tjänster.
De uppgifter som samlas in för detta ändamål är:

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• IP-adress
• Enhetsinformation
• Geografisk information

Det ligger i vårt berättigande intresse att marknadsföra oss genom e-post, brev, telefon eller sociala medier.
Du kan avregistrera dig från våra utskick genom att klicka i ”avregistrera” längst ned i ett e-postutskick
alternativt kontakta vår kundtjänst. Vi lagrar uppgifterna till dess att du nekar e-postmarknadsföring eller vid
minst 24 månader efter du senast öppnat ett av våra e-postutskick.

Cookies

Vår webbplats använder ”cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internetupplevelse och
”session-cookies” för att hantera ditt besök, såsom innehållet i din kundvagn, vilka sidor du ska komma till
när du klickar på en länk etcetera.

En cookie är en textfil som sparas ned på din dator (efter ditt godkännande) och ger dig tillgång till flera olika
funktioner på webbplatsen. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din
dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade
cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du återvänt till en
specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker sidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer
automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar
det.

Olsonic använder tredjepartcookies i form av exempelvis Google Analytics som är ett statistikverktyg för att
utvärdera användarbeteenden. Det gör vi för att optimera användarupplevelsen och föra statistik på
webbplatsen.

Dina rättigheter

Rätt att bli raderad – du har rätt till att närsomhelst begära att dina uppgifter hos oss blir raderade. Om vi
enligt lagen inte har rätt att radera all information, exempelvis för att följa bokföringslagen, kommer vi
informera dig om vilka uppgifter detta handlar om.

Rätt till rättelse – du har rätt att kontakta oss för att få dina kunduppgifter rättade.

Rätt till information och tillgång till dina kunduppgifter – du kan kontakta oss för att få ett utdrag på vilka
kategorier av uppgifter vi lagrat och i vilket syfte. Detta sker normalt inom en månad, skulle en fördröjning
vara nödvändig kontaktar vi dig.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få ut dina uppgifter för att kunna överföra dessa till någon annan.
Dessa uppgifter lämnas ut i ett maskinläsbart format för att enkelt kunna hanteras och överföras.

Rätt att bli begränsad – du har rätt att begära att behandling av vissa personuppgifter begränsas.

Rätt att neka direktmarknadsföring – du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till
direktmarknadsföring. Du kan ringa, maila eller klicka på länken ”avregistrera” i våra mailutskick för att neka
e-postmarknadsföring.

För att begära någon av ovanstående åtgärd ber vi dig att kontakta oss på telefonnummer 031-748 42 00,
maila oss på info@olsonic.se

Klagomål

För att framföra ett klagomål kring vår hantering av personuppgifter kan du vända dig direkt till oss eller
kontakta Datainspektionen.

Storsäljare

Senast sålda

Olsonic AB Kronogårdsgatan 3 431 33 Mölndal | Telefon: 031-748 42 00  Mail: info@olsonic.se | Öppettider: Mån - fred. 08:00 - 16:30
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0,00 kr